Kunde: Halden Turist

Oppdrag: Aktivitetskart over Halden.

Laget for sykkelruter, men redigerbart for andre aktiviteter og interaktivitet.

Laget i samarbeid med Natalie Borgersen illustrasjon&Design.